ئاۋات فىلىملەر
 • 1

  تىرىك مۇردىلار 1-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 12 قىتىم

  6 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年06月18日 يوللانغان

 • 2

  قان جەمەتى 1-بۈلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 9 قىتىم

  13 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年10月06日 يوللانغان

 • 3

  ئۈچ ئەخمەق دوست

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 8 قىتىم

  كومدىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2021年06月10日 يوللانغان

 • 4

  تازىلىق قەغىچى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 8 قىتىم

  مۇھەببەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2021年05月23日 يوللانغان

 • 5

  بويكا 4-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 8 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2021年05月18日 يوللانغان

 • 6

  ئازغۇن 2-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 7 قىتىم

  كۆپ قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年06月28日 يوللانغان

 • 7

  ئۈچ ئەخمەقنىڭ ساياھىتى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 6 قىتىم

  ئۇيغۇرچە ئامېرىكا كارتون فىلىمى

  2021年04月10日 يوللانغان

 • 8

  مىليارد كۈلكە سەھنىسى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 5 قىتىم

  پىروگرامما

  2021年03月24日 يوللانغان

 • 9

  لۈكچەك ساقچى باشلىقى سىمبا

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 5 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年09月19日 يوللانغان

 • 10

  ئەڭ ئاخىرقى باتۇر

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 5 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年09月18日 يوللانغان

 • 11

  ئاپلىسىن

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 5 قىتىم

  مۇھەببەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 12

  قىزىققانلار مەكتىپى 1-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 5 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ياپونىيە فىلىمى

  2020年06月23日 يوللانغان

 • 13

  يىۋىن 4-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 5 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年06月19日 يوللانغان

 • 14

  جىنايەت

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2021年06月09日 يوللانغان

 • 15

  جاھاندارچىلىقتىكى بۇرادەر

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە جوڭگۇ فىلىمى

  2021年01月11日 يوللانغان

 • 16

  كومىدىيلىك ئالۋاستى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  كومدىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە جوڭگۇ فىلىمى

  2021年01月04日 يوللانغان

 • 17

  بۆرە بالا 3-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  24 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年10月20日 يوللانغان

 • 18

  جادۇگەر ئايال 2- بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  فانتازىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年10月17日 يوللانغان

 • 19

  ئوۋچى ئىلاھى زىمىستاندىكى جەڭ

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  فانتازىيەلىك,ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年08月01日 يوللانغان

 • 20

  خۇش كەلدىڭىز

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  پىروگرامما

  2020年07月29日 يوللانغان

 • 21

  نىقاپ

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  كۆپ قىسىملىق ئۇيغۇرچە جوڭگۇ تىياتىرى

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 22

  ئەتىدىكى رىۋايەت

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  كۆپ قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 23

  چۈشۈمدىكى سۆيگۈنۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  مۇھەببەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 24

  خوش خەۋەر

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  كومدىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 25

  102 ياشلىق دادامنىڭ ھىكايىسى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  كومدىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年06月23日 يوللانغان

 • 26

  لۈكچەك قايتىپ كەلدى 2

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年06月23日 يوللانغان

 • 27

  نىقابلانغۇچى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  41 قىسىملىق ئۇيغۇرچە جوڭگۇ تىياتىرى

  2020年06月19日 يوللانغان

 • 28

  باتۇرلار ئويۇنى 2

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  كومدىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年06月19日 يوللانغان

 • 29

  قوغداش

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  ۋەقەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2020年06月19日 يوللانغان

 • 30

  ئالۋاستى دېڭىزى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ھەپتېلىك كۆرۈلۈشى 4 قىتىم

  قورقۇنچلۇق نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年06月19日 يوللانغان

 • 1

  نوكدۇ رىۋايىتى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 28 قىتىم

  32 قىسىملىق ئۇيغۇرچە كورىيە تىياتىرى

  2021年02月11日 يوللانغان

 • 2

  ئوغرى رۇپان

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 20 قىتىم

  ئۇيغۇرچە جوڭگۇ كارتون فىلىمى

  2021年02月11日 يوللانغان

 • 3

  غەرىپكە ساياھەت - 2- بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 20 قىتىم

  16 قىسىملىق ئۇيغۇرچە جوڭگۇ تىياتىرى

  2020年06月19日 يوللانغان

 • 4

  ناروتو

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 18 قىتىم

  كۆپ قىسىملىق ئۇيغۇرچە ياپونىيە كارتون فىلىمى

  2021年02月02日 يوللانغان

 • 5

  ۋاقىت ۋەھىمىسى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 18 قىتىم

  فانتازىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年06月18日 يوللانغان

 • 6

  يەلكەن پاراڭلىرى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 17 قىتىم

  پىروگرامما

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 7

  مۇردىلار دۇنيا ئۇرۇشى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 17 قىتىم

  قورقۇنچلۇق نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年06月18日 يوللانغان

 • 8

  شىر پادىشاھ (سىمبا)

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 16 قىتىم

  52 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا كارتون فىلىمى

  2021年01月04日 يوللانغان

 • 9

  ئۈچ ئەخمەق دوست

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 14 قىتىم

  كومدىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2021年06月10日 يوللانغان

 • 10

  تازىلىق قەغىچى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 14 قىتىم

  مۇھەببەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ھېندىستان فىلىمى

  2021年05月23日 يوللانغان

 • 11

  جادۇگەر ئايال 2- بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 14 قىتىم

  فانتازىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年10月17日 يوللانغان

 • 12

  چەۋەنداز ئارسېر ۋە مېرلىن

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 13 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2021年02月11日 يوللانغان

 • 13

  تارتىلمىغان سۈرەتلەر4-بۆلۇم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 13 قىتىم

  12 قىسىملىق ئۇيغۇرچە جوڭگۇ تىياتىرى

  2020年12月20日 يوللانغان

 • 14

  تۇنجۇققان نەپەس

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 13 قىتىم

  كۆپ قىسىملىق ئۇيغۇرچە ھېندىستان تىياتىرى

  2021年02月13日 يوللانغان

 • 15

  تۈن قاراڭغۇسىدىكى پاجىئە

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 12 قىتىم

  ۋەقەلىك,قورقۇنچلۇق نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2021年04月26日 يوللانغان

 • 16

  تارتىلمىغان سۈرەتلەر3-بۆلۇم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 12 قىتىم

  12 قىسىملىق ئۇيغۇرچە جوڭگۇ تىياتىرى

  2020年10月07日 يوللانغان

 • 17

  تارتىلمىغان سۈرەتلەر 2-بۈلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 12 قىتىم

  12 قىسىملىق ئۇيغۇرچە جوڭگۇ تىياتىرى

  2020年10月07日 يوللانغان

 • 18

  خوتۇن ۋەسۋەسىسى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 12 قىتىم

  129 قىسىملىق ئۇيغۇرچە كورىيە تىياتىرى

  2020年06月19日 يوللانغان

 • 19

  تىرىك مۇردىلار 1-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 12 قىتىم

  6 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年06月18日 يوللانغان

 • 20

  تۈرمىدىن قېچىش

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 12 قىتىم

  82 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年06月16日 يوللانغان

 • 21

  ئەجەللىك ئايلانما يول 7

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  قورقۇنچلۇق نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2021年06月04日 يوللانغان

 • 22

  ئىستۇدىيەگە كىم كەلدى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  پىروگرامما

  2021年01月25日 يوللانغان

 • 23

  خېمەن ۋە ئالەمنىڭ قوغدىغۇچىلىرى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  18 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا كارتون فىلىمى

  2021年01月04日 يوللانغان

 • 24

  بۆرە بالا 3-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  24 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年10月20日 يوللانغان

 • 25

  بۆرە بالا 1-بۈلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  12 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年10月20日 يوللانغان

 • 26

  بۇلاڭچى

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  قورقۇنچلۇق,فانتازىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年08月02日 يوللانغان

 • 27

  خۇش كەلدىڭىز

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  پىروگرامما

  2020年07月29日 يوللانغان

 • 28

  قانخور ئالۋاستى خاتىرسى 4-بۆلۈم

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  23 قىسىملىق ئۇيغۇرچە ئامېرىكا تىياتىرى

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 29

  بىرىنجى تامچە قان 5

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  ھەركەتلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2020年06月24日 يوللانغان

 • 30

  موسكۋانىڭ گۇمران بۇلشى2

  • 很差
  • 较差
  • 还行
  • 推荐
  • 力荐

  ئايلىق كۆرۈلۈشى 11 قىتىم

  فانتازىيەلىك نادىر ئۇيغۇرچە ئامېرىكا فىلىمى

  2021年02月16日 يوللانغان

 • قويۇش خاتىرىسى

   ھايۋانلار شەھەرچىسى9.9

   ئۇيغۇرچە ئاۋازلىق كارتون فىلىمى

   كۆرۈش
   10